Mýty a fakta | Zateplení domu | Otázky a odpovědi

Mýty a fakta | Zateplení domu | Otázky a odpovědi

Přestane nám dům dýchat po zateplení fasády?

 • Při zateplení fasády domu a při výměně starých netěsných oken za nová, velmi těsná, většinou plastová okna dochází ke snížení celkové průvzdušnosti obálky budovy. Nastává snížení paropropustnosti obvodové konstrukce. Zateplení budovy je však důležitým předpokladem pro snížení tepelných ztrát, a tím pádem pro dosažení požadovaných úspor energie. Moderní trendy v oblasti energeticky úsporných objektů skutečně požadují těsnou obálku budovy. V dnešní době už máme k dispozici prodyšné (difúzně otevřené) fasádní izolace se skvělými tepelně izolačními vlastnostmi (hodnota lamdba). Např. TPD PUR desky – zateplovací systém NEW Therm, kde lambda je 0,022 W/mK, patří mezi špičku fasádních tepelných izolací. Navíc je ještě prodyšný a neuzavírá prodyšnost obvodové konstrukce. I přesto je nezbytné zajistit dostatečné větrání, které přivádí čerstvý vzduch pro obyvatele domu a odvádí vlhkost a nežádoucí škodliviny obsažené ve vzduchu.
 • Větrat lze několika způsoby. Nejběžnější je větrání okny a dveřmi. Ideálně větrejte ráno a večer po dobu 20-30 minut. Avšak tato metoda není vždy zcela optimální ve vztahu k požadovaným úsporám (dochází při něm k tepelným ztrátám, kterým se jinými opatřeními snažíme naopak zabránit). Lepším řešením je systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace). Ten zajišťuje jednak dostatečnou výměnu vzduchu, ale také minimalizuje tepelné ztráty větráním.

Dojde při zateplení domu ke kondenzaci vodní páry a ke vzniku plísní?

 • Tento mýtus se nezakládá na pravdě. Naopak zateplení domu hodně snižuje riziko kondenzace vodní páry a vzniku nežádoucích plísní. Ke kondenzaci, respektive k následnému vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, dochází nejčastěji právě u nezateplených domů s malou tloušťkou obvodové konstrukce. Obvodové zdivo v zimě promrzá a studený vzduch se sráží s teplým vzduchem, který proudí z interiéru směrem do exteriéru. Vzduch je nasycen vodní parou, která kondenzuje uvnitř konstrukce nebo dokonce na povrchu. Tomuto jevu se říká rosný bod. Ideální místo pro vznik plísně. Rizikovými místy jsou rohy stěn, ostění a nadpraží oken, okolí parapetů, místa napojení vodorovných a svislých konstrukcí apod. Naopak vnitřní povrch konstrukce opatřené vnějším zateplovacím systémem je výrazně teplejší, a proto k nežádoucí kondenzaci ve zdivu a ke vzniku plísní nedochází. Rosný bod je posunut pryč z obvodové konstrukce směrem do prodyšné fasádní izolace nebo až na hranici fasádní omítky.  Určitě, kromě správného návrhu a provedení konstrukcí zateplení domu, včetně důsledného řešení detailů v rizikových místech (v místech tzv. tepelných mostů) je nezbytné zajistit také dostatečné větrání místností a eliminovat tak nadměrnou vlhkost vzduchu v místnostech.

Tlusté stěny u starého domu není potřeba zateplovat?

 • Schopnost obvodové stěny izolovat teplo uvnitř objektu je vyjádřena veličinou označovanou písmenem U, jako součinitel prostupu tepla, vyjadřovanou v jednotkách W/(m2·K). Čím je hodnota součinitele prostupu tepla U obvodové konstrukce nižší, tím dané zdivo izoluje lépe (má větší tepelný odpor R).
 • Srovnejme si např. kamenný dům s kamennou stěnou tloušťky 1 m, ta má hodnotu součinitele prostupu tepla U = 1,86 W/(m2·K). Oproti tomu stěna z cihel plných o tloušťce 80 cm, která dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,81 W/(m2·K). Stěna z cihel dosahuje v tomto případě mnohem lepších hodnot, při menší tloušťce stěny. Norma (ČSN 73 0540) přitom doporučuje pro obvodovou stěnu hodnotu U  = 0,25 W/(m2·K). Tento požadavek tedy nesplňuje ani jedna z uvedených zdí.
 • Např. takový fasádní bílý polystyren EPS 70F o tloušťce 16 cm má hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,24 W/(m2·K). Pokud nechcete mít z oken střílny a chcete, aby vám do místnosti proudil dostatek denního světla, můžete použít fasádní PUR desky (NEW Therm system), kde  hodnota U = 0,23 W/(m2·K) je už u tloušťky 9 cm u PUR desky. Nebo můžete použít speciální sanační zateplovací systém na zateplení kamenného domu.
 • Je tedy na první pohled jasné, že jen na základě tloušťky stěny nelze říci, jaké tepelně-technické vlastnosti stěna má. Vždy záleží na použitém materiálu a jeho vlastnostech.

Co se stane s fasádním polystyrenem cca po 20 letech? Pry mizí a ztrácí se?

 • Tento mýtus se zakládá na technických a fyzikálních vlastnostech pěnového polystyrenu, který ztrácí svou stabilitu při dlouhodobém vystavení teplotám vyšším než 70 °C.
 • Správným přilepením polystyrenu, kotvením a vytvořením dostatečné armovací základní vrstvy lze těmto nepříznivým vlivům předejít. Správné zabudování by mělo být navrženo projektantem v projektové dokumentaci a mělo by splňovat ETICS parametry.
 • I když si realizujete zateplení domu svépomocí, je důležité dbát na dodržování technologického postupu montáže zateplovacího systému.
 • Aby fasádní polystyren mohl odolávat vysoký letním teplotám, je potřeba vytvořit minimální armovací vrstvu (tj stěrkovací tmel – lepidlo + perlinka vertex) v tloušťce 3 mm, ideálně 4 mm a použit kvalitní fasádní omítky, které mají v sobě UV filtry a jsou vysoce odolné povětrnostním vlivům.
 • V dnešní době se sundávají staré zateplovací systémy z bytových domů, které už nevyhovují dnešním energetickým úsporným opatřením, a můžeme vidět, že fasádní polystyren i po 20 ti letech má stejnou tloušťku a nikam nezmizel 🙂
 • Někdy na něm můžeme pozorovat černé plísně, které se vytvořily na styku s obvodovou konstrukcí. Je to i důsledek špatného návrhu fasády, kdy třeba nebyla udělána simulace a nezjistil se rosný bod zateplené fasády.

Jaká je správná tepelná izolace fasády? Čím zateplit fasádu? Jak zateplit fasádu?

 • V obecném kontextu je tahle otázka strašně složitá na jednoduchou odpověď. Vždy záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují výběr tepelné izolace na fasádě.
 • Pro mnohé z vás bude na prvním místě spíše otázka: “Kolik stojí fasáda?” nebo “Jaká je cena fasády?” Kdy neřešíte typ izolace, ale zajímá Vás hlavně cena. Primárně jde o nejlevnější řešení, tudíž výběr tepelné fasádní izolace padá na bílý fasádní polystyren.
 • Určitě musíme přemýšlet i tom, zda daný izolant je vhodný pro naši fasádu. Budeme-li řešit tloušťku fasádní izolace, musíme si nechat spočítat rosný bod, součinitel tepelného prostupu a tepelný odpor. Využije-li se pro tento výpočet program Teplo, tak můžeme zjistit i množství kondenzátu, který vznikne v konstrukci za 1 rok na plochu 1 m2. Další proměnná může vznikat i u způsobu vytápění a způsobu větrání. To vše ovlivňuje výběr tepelné izolace pro zateplení fasády.
 • Např.: zateplujete starší dům, kde standardně větráte okny, vytápíte ústředním topením a tloušťka stěny je okolo 40-50cm. Chcete prodyšný zateplovací systém. Máte na výběr několik typů fasádní tepelné izolace:
  • 1) minerální kamenná fasádní vata, například tvrdé desky od KNAUFINSULATION řady FKD, FKD S Thermal a FKD N Thermal nebo FKL
  • 2) polyuretanové tvrdé PUR desky – systém NEW THERM nebo PUR THERM
  • 3) dřevovláknité fasádní desky STEICO, desky protect, protect dry
  • 4) polystyren cementové izolační desky STYRCON, sanační zateplovací systém STYREXON
  • 5) někteří budete chtít i variantu děrovaný polystyren – tento systém jsme zrušili z naší nabídky, protože z dlouhodobého hlediska nedocházelo k paropropustnosti, tak, jak by bylo potřeba.
 • Fasádu vždy zateplujte podle technologického předpisu výrobce zateplovacího systému. Dodržujte systémové řešení. Není doporučeno mít jedno lepidlo od jednoho výrobce, lepidlo pro štěrkování od druhého výrobce a fasádní omítku si třeba koupit od souseda, kterému zbyla a už na kbelíku není popis toho, co to vlastně je 🙂
 • Jaký je výpočet ceny pro zateplení fasády? Kalkulaci zateplení fasády domu Vám vytvoříme zdarma. Stačí k tomu pouze zaslat potřebné údaje, jako je plocha, tloušťka zdiva, typ zdiva, Vaši představu o typu fasádní izolace a důvod proč chcete zateplit dům, jaký problém. tím chcete vyřešit. Poptávku nám pošlete na email.
 • Určitě i některé z vás zajímá, jaká je návratnost investice do zateplení fasády? Tento ekonomický aspekt je velice důležitý. Někdy s pomocí jednoduchého výpočtu dá zajistit, že se nemusí ani vyplatit dům zateplit.

Kotvení do zateplené fasády? Postup při zateplení fasády, když chci přidat tepelnou izolaci na fasádu?

 • Je-li stávající fasáda v pořádku, nevykazuje žádné statické problémy, tak se můžete pustit do přizateplení. Důležité je zjistit vhodný typ kotvy, hmoždinky pro daný typ izolantu a zjistit kotvící délku. Nabízíme výtažné zkoušky zdarma. Pošleme vám na stavbu technika.
 • Stávající fasádu doporučuje umýt a očistit, například pomocí čistícího přípravku CLEANFORCE.
 • Nyní se můžete pustit do zhotovení nové fasády.
 • Doporučujeme použít vhodnou hloubkovou penetraci stávající fasádní omítky.
 • Lepení fasádní tepelné izolace se provádí celoplošně.
 • Kotvení, počet kotev může navrhnout technik nebo statik, pomocí statického výpočtu.
 • Armovací vrstva dle daného zateplovacího systému.
 • Aplikace fasádní penetrace pod fasádní omítky a následně aplikace fasádní omítky.

Budete-li chtít něco konzultovat, můžete zavolat našemu technikovi na +420 777 765 601.

O tomto diskutuje “Mýty a fakta | Zateplení domu | Otázky a odpovědi

 1. ludvika krečová napsal:

  prosím o návrh na zateplení domu,zdi z plných cihel 45 cm, teplota uvnitř 20 st. cel.,venkovní -10 st. cel.,dum je suchý uvnitř 40%vlkost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *