Rozdíl mezi zápustnou a povrchovou montáží hmoždinek u zateplovacích systémů

Zápustná montáž šroubovací hmoždinky

Rozdíl mezi zápustnou a povrchovou montáží hmoždinek u zateplovacích systémů

Při zateplení fasády se často volí mezi dvěma hlavními metodami montáže: zápustnou a povrchovou. Každá z těchto metod má své specifické výhody a je vhodná pro různé situace.

Zápustná montáž

Detail zápustné montáže šroubovací hmoždinky

Popis: Zápustná montáž znamená, že hmoždinky jsou upevněny pod povrch izolačních desek. Po zavedení hmoždinky se talířek hmoždinky zakryje zátkou z izolačního materiálu, čímž se zajistí hladký povrch bez tepelných mostů.

Výhody zápustné montáže

 1. Snížení tepelných mostů: Díky zakrytí hmoždinky izolačním materiálem se minimalizuje riziko vzniku tepelných mostů, což přispívá k lepší tepelné izolaci.
 2. Estetický vzhled: Povrch fasády je hladký a rovnoměrný bez viditelných upevňovacích prvků.
 3. Vyšší ochrana proti korozi: Hmoždinky jsou lépe chráněny před vlivy počasí a korozí, což prodlužuje jejich životnost.
 4. Ekonomická úspora: Zápustná montáž umožňuje použití kratších hmoždinek, které jsou obecně levnější než delší hmoždinky používané při povrchové montáži.
 5. Nižší bodový prostup tepla: Hmoždinky zůstávají zcela pod povrchem izolační vrstvy, což přispívá k nižšímu bodovému prostupu tepla a lepší celkové energetické účinnosti budovy.

Povrchová montáž

Detail při povrchové montáži hmoždinky
Detail skladby při povrchové montáži hmoždinky u Sanačního systému STYREXON

Popis: Při povrchové montáži jsou hmoždinky instalovány na povrch izolačních desek. Hmoždinky zůstávají viditelné a musí být překryty vrstou stěrkovacího tmele.

Výhody povrchové montáže

 1. Jednodušší a rychlejší instalace: Povrchová montáž je obecně méně časově náročná a technicky jednodušší, což může snížit celkové náklady na práci.
 2. Vyšší mechanická pevnost: Hmoždinky na povrchu poskytují vyšší mechanickou pevnost a odolnost proti vytažení, což je výhodné v oblastech s vysokým zatížením větrem.
 3. Lepší přístupnost: V případě potřeby údržby nebo výměny je povrchová montáž přístupnější a jednodušší na opravu.

Kdy se musí použít povrchová montáž a kdy není možné použít zápustnou montáž?

Povrchová montáž se musí použít v následujících případech:

 1. Malá tloušťka izolace: Při tloušťkách do 6 cm je nutné použít povrchovou montáž při kotvení tepelného izolantu
 2. Vysoce namáhané oblasti: V oblastech s vysokým zatížením větrem nebo mechanickým namáháním, kde je požadována vyšší mechanická pevnost upevnění.
 3. Specifické konstrukční požadavky: Některé stavební konstrukce nebo typy izolačních materiálů nemusí být kompatibilní se zápustnou montáží.

Situace, kdy není možné použít zápustnou montáž:

 1. Tenčí izolační desky: Při použití tenčích izolačních desek, kde není dostatek materiálu pro zapuštění hmoždinky.
 2. Nevhodné stavební materiály: U některých typů stavebních materiálů, které nedovolují efektivní zakotvení hmoždinky pod povrch, např. u Sanačního systému STYREXON nebo u některých typů minerální fasádní vaty (např. pevnost TR 7,5 nebo tzv. “lamely” kdy potřeba použít ještě navíc rozšiřující talířek pro kotvení)
 3. Specifické stavební detaily: V případech, kdy stavební detaily nebo technické specifikace projektu neumožňují zapuštění hmoždinek.
Závěr

Volba mezi zápustnou a povrchovou montáží závisí na konkrétních požadavcích projektu, estetických preferencích a mechanických potřebách. Obě metody mají své výhody a je důležité zvolit tu, která nejlépe vyhovuje dané situaci. Zápustná montáž nabízí lepší tepelnou izolaci a ekonomické výhody, zatímco povrchová montáž poskytuje vyšší mechanickou pevnost a snadnější instalaci.