Jak čistit a pečovat o betonovou stěrku?

Jak čistit a pečovat o betonovou stěrku?

První možné čištění po vytvrzení syntetické nášlapné vrstvy podlahy a ochranné vrstvy u stěny ve zcela vyhovujících teplotních podmínkách (ca. 20°C) se provádí nejdříve po 7 dnech od aplikace finální vrstvy

Ideální prostředek na dezinfekci povrchu je čistící prostředek na bázi alkoholu. Všechny čistící prostředky na bázi pěny, mýdla jsou vhodné. 

Obecné informace: Péče a údržba betonové stěrky

Jako dezinfekční prostředek je možné využít i „savo“ s chlornanem sodným, které je běžně dostupné v drogérii avšak maximální délka působení může být MAXIMÁLNĚ 3 min., po té je třeba řádně stěny a podlahu opláchnout.

V kuchyni můžete použít na čištění betonové štěrky vlhký hadr nebo mýdlový jar a stěrku umýt a setřít suchým hadrem.

Pro udržovací úklid doporučujeme použití univerzálního čistícího koncentrátu CLEANFORCE KABE Farben

 • Velmi účinně odstraňuje nečistoty a odmašťuje povrch
 • Biologicky rozložitelný
 • Pro vnitřní i vnější aplikaci.
 • Pro čištění všech stavebních podkladů (kromě skla).
 • Na fasády, stěny, stropy, podlahy.
 • Doporučujeme použití před renovací.
 • Odstraňuje nečistoty organického původu (nikotin), mastné skvrny a alkalické zbytky.
 • Používá se do vysokotlakých čistících zařízení, zametacích strojů i pro ruční mytí povrchu.
 • Na minerální podklady dobře vázané k podkladu i na nátěry na bázi plastů.
 • Ředí se čistou vodou v poměru 1:10-1:200

Příprava koncentrátu CLEANFORCE

Při klasickém použití zředit čistou vodou v poměru 1:4 – 1:200 dle míry znečištění. Do zametačů a tlakových čistících strojů 1 – 2% koncentrát. Na hliník a ostatní barevné kovy používejte koncentrát zředěný 1:40.

Užívání podlahových krytin způsobuje jejich opotřebení a případné změny odstínu povrchu působením denního světla nebo po kontaktu s agresivními chemikáliemi.

Běžná zašpinění můžou obsahovat abrazivní částice, které zesilují brusný účinek působící na povrch krytiny a způsobující někdy i těžko opravitelné škody povrchu. Proto by se každá podlahová krytina měla z hygienických důvodů, ale také za účelem zachování hodnoty povrchu pečlivě a pravidelně čistit a udržovat.

Ve fázi výstavby je třeba každou podlahovou krytinu chránit zakrytím. Pravidelným úklidem během výstavby se odstraňuje písek, prach a jiné volné nečistoty.

Při výběru odstínu podlahové krytiny je třeba také vzít v potaz skutečnost, že světlé odstíny přirozeně vyžadují intenzivnější čištění.

Hlavní doporučené zásady pro užívání podlah z betonové stěrky

Používat pouze v souladu se zadáním nebo s návrhem podlahy a zatěžovat v rámci jejich doporučeného zatížení

Zabránit nepřiměřenému zatížení (ostré předměty – např. hřeby v paletách, neschválené chemické zatížení, svařování atd.)

Pravidelně odstraňovat z povrchu tvrdé nečistoty (prach, písek, kamínky apod.), neboť můžou způsobovat mechanické poškození povrchu a následně zvýšit jeho náchylnost ke špinění

Nepoužívejte žádné židle s poškozenými nebo chybějícími podložkami, nebo s nevhodnými kolečky (narušují a poškozují ochrannou vrstvu, ale také podlahovinu)

Elektricky svodné a antistatické pryskyřičné systémy se nesmějí ošetřovat ochrannými vosky a emulzemi, které zanechávají krycí film a které by narušili nebo zcela zamezili funkčnost vodivosti

Nepřipouštět teplotní zatížení nad doporučenou max. hodnotou

Nesvařovat na ploše (používat v místě svařování vhodné ochranné podložky podlahy)

Všeobecně není dovoleno syntetické podlahoviny vystavovat účinkům silných kyselin a rozpouštědel (např. aceton)

Jakékoliv změny chemického, teplotního nebo mechanického zatížení podlah vůči zadání (pokud bylo určeno) konzultovat s dodavatelem prací nebo materiálu.

V případě působení chemických a jiných agresivních látek, včetně těch, na jejichž zatížení se vztahuje záruka, je nutný neprodlený oplach těchto látek čistou studenou nebo vlažnou vodou

Údržbu podlah lze provádět běžnými mycími prostředky (neutrální až mírné alkalické) nebo dle doporučení dodavateli podlahy

Údržba podlahy by měla být zahrnuta v provozním rádu na údržbu podlahy každého uživatele.

Doplňující informace k běžným vlastnostem syntetických podlahovin: 

Barevné produkty (např. barvidla, barevné pigmenty, barvy na vlasy, bělidla, červené víno, krev, dezinfekční prostředky), nebo změkčovadla (např. z gumy) mohou díky migraci chemických látek způsobit mírné optické stopy zbarvení, pokud se z podlahy nebo ze stěny včas neodstraní, nebo pokud není podlaha, stěna dostatečným způsobem ošetřovaná.

Na podlaze hlavně s dekorativními požadavky je vhodné v případě nutnosti používat manipulační techniku s polyuretanovými kolečky.

U určených pro chemické zatížení nášlapných vrstev může však působením i přípustnými chemikáliemi docházet ke změně barevnosti (barevné skvrny, vyblednutí, zmatnění apod.).

V rámci užívání podlah ze syntetických pryskyřic je vhodné personál zaškolit jak danou podlahu chránit proti nepřiměřenému poškození a to následovné:

 • Zajistit aby nedocházelo k nežádoucím vrypům do podlahy (např. hřebíky palet a tvrdými předměty s ostrými hroty) .
 • Zajistit před vjezdem na plochu takové čistící zóny, které zabrání nanesení abrazivních nečistot při pojezdu nebo chůzi .
 • Zajistit při úkapech a vyletí různých chemických látek na podlahu neprodlené umytí těchto látek čistou studenou nebo vlažnou vodou .

Pokud se na podlaze objeví nějaká destrukce nebo prasklina oznámit tuto vadu zhotoviteli, ať zajistí včasnou opravu. V případě vysokých požadavku na vzhled u podlah v čistých interiérech je nutná tato základní prevence. Vhodně začlenit do objektu účinné čistící zóny a pravidelně je čistit a dle používání měnit .

Čistící rošty před vstupními dveřmi musejí být po celé šíři dveří a jejich délka musí být min. tři kroky, tedy cca 150 cm (pokud možno otevřené nebo pohyblivé rošty) .

Jako vnitřní zóna pro čištění obuvi ve vstupní části je vhodné použít textilní běhouny a rohože.

Preventivně chránit podlahu nanesením ochranné vrstvy na podlahu (ochranný film, ochranná emulze), která zvyšuje odolnost proti znečištění a poškrábání provádět pravidelné čištění a provádět obnovu ochranné vrstvy laku dle potřeby.