Sanace a zateplení vlhkého soklu kostela

Sanace a zateplení vlhkého soklu kostela

Sanace vlhkého soklu kostela sv. Michal archanděla v Jaslovských Bohunicích. Po celkové renovací kostela zůstal už jen poslední krok. Zateplení vlhkého soklu.

Původní zdivo soklové části potřebuje neustále větrat. Polystyren betonové desky STYRCON byly lepené ke zdivu lepícím tmelem Lepstyr plus tak, aby vznikla vzduchová mezera. Spodní hrana desek byla zapuštěna pod úroveň země. Zabránilo se tím komínovému efektu, “průvanu” mezi deskami a stěnou.

Odvětrávání je zajištěno pouze volnou konvekcí vzduchu (prouděním vzduchu) ve vzduchové mezeře. Pojem termické konvekce představuje převážně vertikální pohyby vzduchu, vyvolané teplotními rozdíly mezi vzduchovými částicemi a okolní atmosférou. Jedná se tedy o působení archimédovské vztlakové síly na vzduchové částice, které při zvýšení své teploty nad teplotu obklopujícího atmosférického prostředí nabudou nižší hustoty, tj. nižší hmotnosti, a díky tomu začnou samovolně stoupat do výšky. Tyto vertikální výstupné pohyby jsou samovolné — nazývají se volná konvekce. Vzduch je vynášen vzhůru jen na základě své vztlakové síly, dané rozdílem hustoty, resp. teploty, mezi částicí a jejím bezprostředním okolím. Díky tomuto jevu dochází k vysychání vlhkého zdiva.

Jako povrchová úprava je vysoprodyšná silikátová fasádní omítka Novalith.

Horní hrana vystouplého soklu musela být oplechovaná, aby se zamezilo vnikaní vody do zateplovacího systému.