Zateplení pasivního domu

Při zateplení pasivního domu je nejdříve potřeba zhodnotit podklad, který musí být suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částí, zbaven zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst.

Podklad musí být zbaven biotických napadenin a aktivních trhlin v ploše. Při biotickém napadení podkladu je nutné očistit a ošetřit celé zasažené plochy povrchu a provést ošetření konstrukce protiplísňovým nátěrem nebo nástřikem. Při provádění finální povrchové úpravy je dále nutné zvážit použití omítkoviny se zvýšenou odolností proti plísním a biotickým napadením.

Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením tepelně izolačního systému snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu odstranila nebo dostatečně omezila. Stanovení vlhkosti podkladu provádíme dle ČSN EN ISO 12 570.

V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným penetračním nátěrem. Vždy je nutné provést penetraci podkladu penetrací (hloubková penetrace) a následně teprve začít s montáží zateplovacího systému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *