Zdravé sanační zateplení pro staré domy s bonusem odvlhčení zdiva

Zdravé sanační zateplení pro staré domy s bonusem odvlhčení zdiva

Koupili jste starý dům, který vás učaroval místem a atmosférou dávných časů. Takový ten, co je na okraji vesnice a okolo je klid. Na stavbu předkové ještě použili i nepálenou cihlu a hlínu, občas nějaký ten kámen z pískovce a opuky. Takový dům potřebuje udělat “moderně starodávný facelift”, aby se v něm dalo pohodlně a zdravě bydlet. Ve zdivu je vlhkost a v domě je citit zatuchlina, izolace proti zemní vlhkosti nebyla použita. Dříve se nepoužívala a podlahy se řešily jiným způsobem.

Co s tím? Jak půjde vlhkost ve zdivu odstranit?

Nejprve je potřeba zamyslet se nad zdrojem vytápění, který zvládne vytopit daný prostor. Např. moderní zdroj vytápění Heatflow v podlaze nebo ve stropní konstrukci. Zamyslet se můžete i nad akumulačními kamny, která byla vždy typická pro staré hliněné domy.

Analýza vlhkosti je důležitým prvním krokem při volbě druhu sanační metody a jejího správného užití. Pro analýzu je nutno zjistit následující:

 • příčiny vlhkosti,
 • zdroje vlhkosti,
 • způsoby pronikání vlhkosti,
 • projevy vlhkosti,
 • klasifikace vlhkého zdiva,
 • klasifikace vlhkosti vzduchu,
 • stupeň zasolení,
 • užívání staveb (historie x současnost),
 • lokalita objektu, hydrogeologické podmínky.

Starou omítku budete určitě muset odstranit až na nosnou část zdiva. Tj. oklepat až na úroveň kamene či cihly. V tomto okamžiku doporučujeme udělat rozbor vlhkosti zdiva. Buď si můžete pozvat odborníka, který vám udělá rozbor vlhkosti na stavbě pomocí karbi-kalciové metody. Tím získáte celkem přesnou informaci o vlhkosti zdiva. Na několika místech na každé stěně ve výšce 1 m od podlahy se odeberou vzorky zdiva a  provede se analýza. Dle hodnoty vlhkosti se navrhuje další sanační opatření.

Můžete si také sami zdarma spočítat vlhkost zdiva pomocí objemového poměru vody k pevné hmotě (např. k staré cihle).

w = mv/ms · 100 [%]

w = míra vlhkosti [%], mv = hmotnost vlhkého materiálu [kg], ms = hmotnost suchého materiálu [kg].

Odeberte vzorky vlhkého zdiva na několika místech. Označte si je. Zvažte a zapište hodnoty na papír. Dejte na 30 minut vysušit do trouby, kde budete mít teplotu cca 100 °C. Následně vzorky znovu dejte na váhu. Pomocí výše uvedeného vzorce se můžete dopočítat k orientační vlhkosti zdiva.

Klasifikační tabulka uvedená v normě ČSN P 73 0610 rozlišuje čtyři základní kvalifikační stupně vlhkosti w a týká se zásadně konstrukcí vyzděných z cihel s maltou. Určení hodnot hmotnostní vlhkosti je nejdůležitější moment v průběhu rozhodování o vhodném sanačním opatření.

Tabulka klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN P 73 0610

page18image541666768hodnocení vlhkosti

vlhkost zdiva [% hm.]

velmi nízká vlhkost

w<3

nízká vlhkost

3<w< 5

zvýšená vlhkost

5<w< 7,5

vysoká vlhkost

7,5 < w < 10,0

velmi vysoká vlhkost (zamokření)

w > 10,0

S naší pomocí budete moci sanovat a zároveň zateplovat vlhké zdivo až do vysoké vlhkosti. Pro tento způsob sanace vlhkého zdiva máme sanační systém STYREXON. Dokáže si poradit i s  8% vlhkostí zdiva např. po povodních nebo u zdiva, kde potřebujete zajistit, aby vlhké zdivo v zimních měsících nepromrzalo a vlhkost mohla zároveň odcházet, tzn. aby docházelo k odvlhčení zdiva. Budete-li v domě topit, bude teplý vzduch vlhkost z vlhkého zdiva “tlačit” směrem ven. Tomuto fyzikálnímu jevu se říká parciální tlaky, neboli tenze vodní páry. Struktura desky je makroskopická, obsahuje velké množství vzduchu.

Sanační systém STYREXON se skládá z několika kroků. Aplikace svépomocí je zvládnutelná.

1. krok je penetrace oklepaného zdiva penetrací Penestyr

2. krok je přilepení tepelně-izolačních sanačních desek styrcon vysoceprodyšným a paropropustným lepidlem Lepstyr+

3. krok je zakotvení sanačních desek styrcon pomocí hmoždinek (doporučujeme objednat výtažnou zkoušku na určení typu a délky hmoždinky; zkoušku zajišťujeme zdarma)

4. krok je zastěrkování tepelně-izolačních sanačních desek styrcon, tj vytvoření armovací vrstvy pomocí lepicího a stěrkovacího tmele Lepstyr+

5. krok je aplikace penetrace pod fasádní silikátovou omítku, penetrace Novalith Putzgrunt

6. krok je aplikace vysoceprodyšné fasádní silikátové omítky Novalith

 • hrubá 1,5-2,0mm zrnitost
 • jemná 1,0mm zrnitost
 • hladká štuková (kombinace 1,0 + 0,0 mm)
 • všechny varianty mohou být probarvené

7. krok je dodatečná ochrana soklové části před odstřikující vodou pomocí prodyšné silikátové transparentní lazury – neviditelný “mikro” nátěr.

Budete-li chtít více informací nebo zajistit kalkulaci, napiště nám.