//Fasádní silikátová prodyšná barva | NOVALITH

Fasádní silikátová prodyšná barva | NOVALITH

1 803 4 147  s DPH

 • prodyšná fasádní barva
 • přilne i na starý nátěr
 • vhodná pro staré domy
 • spotřeba 0,35kg/m2
 • na 100m2 = 35kg
Množství:
Katalogové číslo: FB-02 Kategorie:

Popis

Fasádní silikátová prodyšná barva | NOVALITH | bílá

Vlastnosti:

 • Odolná proti nepříznivým povětrnostním podmínkám
 • Minerální charakter
 • Paropropustná, prodyšná
 • Zvýšená odolnost vůči nečistotám
 • Ochrana proti růstu řas a hub
 • Nízká nasákavost
 • Matný vzhled

Použití:

Pro vnější použití pro primární podklady a k renovaci minerálních podkladů starých omítek (vápenné, vápenocementové, cementové omítky). Stejně tak pro omítky tenkovrstvé minerální, silikátové, polysilikátové, i na podklady na bázi plastů.

Technické údaje / Vlastnosti:

Na bázi vodního skla (nízkoalkalické) – velká odoln ost proti řasám a plísním.
Anorganické pigmenty odolné proti UV záření a nepříznivým povětrnostním vlivům Obsahuje těkavé organické látky (VOC) ˂ 40g/l, kategorie A/c.
Spotřeba cca 0,25 – 0,4 kg/m2 při dvojitém nátěru (závislá na hrubosti a druhu podkladu a způsobu aplikace).
Vodou ředitelný dle druhu podkladu (1. nátěr cca 10% vody a 2. nátěr 5% vody) Hustota cca 1,5 g/cm3.

Relativní difúzní odpor Sd = 0,04 m

Povrchová nasákavost w = 0,05 kg/m2∙h0,5

Balení:

23kg PVC kbelík

Skladování:

V důkladně uzavřených originálních kbelících, v chladu, ve svislé poloze.
Chránit před mrazem (minimální teplota +5°C) a teplem.
Načaté balení – dobře uzavřít a co nejrychleji spotřebovat.
Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obal.

Požadavky na podklad:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a odmaštěný. Drolivé, zvětralé, pískující nebo trhlinami narušené staré omítky jsou nevhodné, musí být odstraněny. Podklad musí být rovný a hladký.

Příprava podkladu:

Silně savé podklady penetrovat neředěnou fasádní penetrací NOVALITH Grundierung, doba schnutí je 12 hodin. Nové a stávající vápno-cementové omítky se musí penetrovat. U nových omítek nutno dodržet karbonizaci 2 – 3 týdny.

Podklady s nízkou nasákavostí nemusí být penetrovány a může být použita přímo fasádní barva Novalith. 1. nátěr naředit cca 10% vody a 2. nátěr 5% vody.

page2image58586528

Podmínky aplikace:

Teplota při aplikaci od +5°C do +25°C. Nanášejte ve dvou vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. Druhou vrstvu naneste teprve po úplném uschnutí prvního nátěru, tzn. po 3 hodinách. Kompletní dvouvrstvý nátěr zraje 24 hodin. Metodu stříkáním aplikujte pouze při bezvětří.

Relativní vlhkost pro aplikaci je ≤ 75%. Aplikovat by se nemělo za přímého slunečního svitu, při silném větru a vysoké vlhkosti. Doporučujeme použití ochranných sítí na lešení.

Doporučujeme aplikovat fasádní barvu Novalith v uceleném cyklu, aby se předešlo rozdílům v barvě. Používat by se měla stejná šarže výrobku.

1. nátěr ředit cca 10% vody a 2. nátěr 5% vody

Doba schnutí jednoho nátěru 3 hodiny při teplotě 20°C a vlhkosti 55%. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí až na několik dní. Chránit do úplného vyschnutí před atmosférickými srážkami a povětrnostními podmínkami.

Nářadí:

Štětec, váleček, stříkací pistole. Skleněné a kovové části dobře zakrýt! Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Upozornění:

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.
Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).

Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.
Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.
V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

 

 

 

Další informace

Hmotnost -
Balení

10 kg, 23 kg

Mohlo by se Vám líbit…