Zateplení soklu

Zateplení soklu - systémové řešení
Zateplení soklu – systémové řešení

Izolace soklu je klíčovým prvkem během stavebního procesu. Aby sokl odolal vodě, tlaku a teplotním rozdílům, je nezbytné jej řádně izolovat. Izolace by měla pokrývat celý obvod stavby až po tzv. nezámrznou hloubku, což je hloubka, kde teplota během zimy neklesne pod bod mrazu, obvykle okolo 80 centimetrů pod úrovní terénu.

Izolace soklu přináší řadu benefitů:

 • Zabraňuje zamrzání obvodových základů a části půdy pod konstrukcí.
 • Významně snižuje únik tepla v místě spoje, což zvyšuje teplotu povrchu a brání vzniku plísní.
 • Efektivně snižuje kondenzaci na místě, kde se základy spojují se zdí.
 • Umístěním základů do chráněné nezámrzné zóny se prodlužuje jejich životnost.
 • Omezuje pronikání vlhkosti do vyšších částí nad úrovní terénu.
 • Umožňuje nepřetržité omítání pod úrovní terénu.Izolace soklu u nových domů je klíčovým prvkem během stavebního procesu. Aby sokl odolal vodě, tlaku a teplotním rozdílům, je nezbytné jej řádně izolovat. Izolace by měla pokrývat celý obvod stavby až po tzv. nezámrznou hloubku, což je hloubka, kde teplota během zimy neklesne pod bod mrazu, obvykle okolo 80 centimetrů pod úrovní terénu.Izolace soklu přináší řadu benefitů:
  • Zabraňuje zamrzání obvodových základů a části půdy pod konstrukcí.
  • Významně snižuje únik tepla v místě spoje, což zvyšuje teplotu povrchu a brání vzniku plísní.
  • Efektivně snižuje kondenzaci na místě, kde se základy spojují se zdí.
  • Umístěním základů do chráněné nezámrzné zóny se prodlužuje jejich životnost.
  • Omezuje pronikání vlhkosti do vyšších částí nad úrovní terénu.
  • Umožňuje nepřetržité omítání pod úrovní terénu.
  • Ulehčuje ukončení hydroizolace jednoduchým a spolehlivým způsobem. Pro izolaci se používají desky ze speciálního soklového polystyrenu, které se odlišují nízkou savostí a vysokou pevností v tlaku. Jejich povrch je navržen pro optimální přilnavost k lepidlům a následné omítce s Ulehčuje ukončení hydroizolace jednoduchým a spolehlivým způsobem. Pro izolaci se používají PUR desky, XPS extrudovaný polystyren nebo ze speciálního soklového polystyrenu, které se odlišují nízkou savostí a vysokou pevností v tlaku. Jejich povrch je navržen pro optimální přilnavost k lepidlům.