Zobrazuji všechny 2 výsledky

Penetrace podkladu je jeden z nejduležitejších pracovních kroků při aplikaci omítek, betonových stěrek, při lepení izolantů, nebo při vyspravování povrchu stěny nebo podlahy. Penetrace snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost následné vrstvy.