//Silikátová fasádní penetrace | 13,5kg | NOVALITH Putzgrunt

Silikátová fasádní penetrace | 13,5kg | NOVALITH Putzgrunt

1 339  1 206  s DPH

  • silikátová penetrace
  • prodyšný
  • balení 13,5kg (na cca 65m2)
Množství:
Kategorie:

Popis

Silikátová fasádní penetrace | NOVALITH Putzgrunt

Sjednocuje savost podkladu a vylepšuje přilnavost krycí omítky.K dostání ve stejném odstínu jako krycí omítka.

 

Použití:

V oblasti fasád na prakticky všechny nosné podklady (beton, sádra, tradiční vápenné omítky, vápno-cementové omítky). Základní nátěr pod omítku NOVALITH.

Barevný odstín:

Bílý, lze tónovat ve stejném barevném odstínu jako krycí omítka

Balení:

Plastové obaly 13,5 kg

Skladování: 

Přechovávat v důkladně uzavřeným originálním obalu na chladném místě a ve svislé poloze, aby se zabránilo všem únikům. Chránit před mrazem a teplem. Zajistěte dobré větrání. Napočaté balení je potřeba pečlivě uzavřít a co nejrychleji spotřebovat. Doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby uvedeného na originálním obalu výrobku.

Zpracování:
Podklad Podklad musí být soudržný (bez prasklin), odmaštěný, čistý, suchý. V případě výskytu řas a lišejníků nutno použít odpovídající algicidní přípravek. Pokud se vyskytují značné povrchové nerovnosti nutno vyrovnat a sjednotit. Při aplikaci na nové omítky je nutná doba karbonizace min. 2 týdny.

Aplikace:

Používat neředěné! Neředit. Válečkování. Nezpracovávat na přímém slunci a za silnéhovětru. Teplota při aplikaci od +5°C do +25°C. Pro tvorbu filmu u vodou ředitelných hmot má teplota velký význam. Rozdílné teploty během chemické reakce mohou ovlivnit barevný tón. Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provést vlastní zkoušky nebo si vyžádat poradenskou pomoc. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5° C (teplota objektu) a
při vyšší vlhkosti vzduchu (>70%)

Schnutí cca 24 hodin. Po aplikaci nutno chránit před deštěm až do celkového uschnutí.

Ochranná opatření pro stavbu Ostatní např. skleněné a kovové části dobře zakrýt. Po aplikaci je potřeba nářadí umýt pod tekoucí vodou.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Uchovávat mino dosah dětí. Nevdechovat výpary. Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr. Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte. Dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte oči, používejte brýle (EN166). Používejte rukavice (EN374). Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken. Potřísněnou kůži omyjte vodou.

Další informace

Hmotnost 13.5 kg

Mohlo by se Vám líbit…