Zdravé sanační zateplení pro staré domy s bonusem odvlhčení zdiva

Zdravé sanační zateplení pro staré domy s bonusem odvlhčení zdiva

Koupili jste starý dům, který Vás učaroval místem a svou atmosférou dávných časů. Takový den, co je na okraji vesnice a okolo je klid. Na stavbu předkové ještě použili i nepálenou cihlu a hlínu, občas nějaký ten kámen z pískovce a opuky. Takový dům potřebuje udělat „moderně starodávný facelift“, aby se v něm dalo pohodlně a zdravě bydlet. Ve zdivu je vlhkost a v domě je citit zatuchlina, izolace proti zemní vlhkosti nebyla použita. Dříve se nepoužívala a podlahy se řešili jiným způsobem.

Co s tím? Jak půjde vlhkost ve zdivu odstranit?

Nejprve je potřeba se zamyslet nad zdrojem vytápění, který zvládne vytopit daný prostor. Např. moderní zdroj vytápění Heatflow v podlaze nebo ve stropní konstrukci. Nebo lze se zamyslet i nad akumulačními kamny, které byly vždy typické pro staré hliněné domy.

Analýza vlhkosti je důležitým prvním krokem při volbě druhu sanační metody a jejího správného užití. Pro analýzu je nutno zjistit následující:

 • příčiny vlhkosti,
 • zdroje vlhkosti,
 • způsoby pronikání vlhkosti,
 • projevy vlhkosti,
 • klasifikace vlhkého zdiva,
 • klasifikace vlhkosti vzduchu,
 • stupeň zasolení,
 • užívání staveb (historie x současnost),
 • lokalita objektu, hydrogeologické podmínky.

Určitě budete muset odstarnit starou omítku, až na nosnou část zdiva. Tj oklepat až na úroveň kamene či cihly. V tomto okamžiku doporučujeme udělat rozbor vlhkosti zdiva. Buď si můžete pozvat odborníka, který Vám udělá rozbor vlhkosti na stavbě pomocí karbi-kalciové metody. Tím získaté celkem přesnou informaci o vlhkosti zdiva. Na několika místech na každé stěně ve výšce 1m od podlahy se odeberou vzorky zdiva a  provede se analýza. Dle hodnoty vlhkosti se navrhuje další sanační opatření.

Můžete si zdarma sami spočítat vlhkost zdiva, pomocí objemového poměru vody k pevné hmotě (např. k staré cihle).

w=mv /ms .100[%]

w = míra vlhkosti [%], mv = hmotnost vlhkého materiálu [kg], ms = hmotnost suchého materiálu [kg].

Odeberte vzorky vlhkého zdiva an několika místech. Označte si je. Zvažte a zapiště hodnoty na papír. Dejte vysušit do trouby, kde budete mít teplotu cca 100°C na 30minut. Následně vzorky znovu dejte na váhu. Pomocí výše uvedenéh vzorce se můžete dopočítat k orientační vlhkosti zdiva.

Klasifikační tabulka uvedená v normě ČSN P 73 0610 rozlišuje čtyři základní kvalifikační stupně vlhkosti w a týká se zásadně konstrukcí vyzděných z cihel s  maltou. Určením hodnot hmotnostní vlhkosti je nejdůležitější moment v průběhu rozhodování o vhodném sanačním opatření.

Tabulka klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN P 73 0610

page18image541666768hodnocení vlhkosti

vlhkost zdiva [% hm.]

velmi nízká vlhkost

w<3

nízká vlhkost

3<w< 5

zvýšená vlhkost

5<w< 7,5

vysoká vlhkost

7,5 < w < 10,0

velmi vysoká vlhkost (zamokření)

w > 10,0

S naší pomoci budete moci sanovat a zároveň zateplovat vlhké zdivo až do vysoké vlhkosti. Pro tento zůsob sanace vlhkého zdiva máme sanační systém STYREXON. Dokáže si poradit i s vlhkostí zdiva 8%. Např. po povodních nebo u zdiva, kde potřebujete zajistit, aby vlhké zdivo v zimních měsících nepromrzalo a vlhkost mohla zároveň odcházet = aby docházelo k odvlhčení zdiva. Budete-li v domě topit, tak teplý  vzduch bude vlhkost z vlhkého zdiva „tlačit“ směrem ven, tomuto fyzikálnímu jevu se říká /parciální tlaky, nebo-li tenze vodní páry/. Struktura desky je makroskopická, obsahuje velké množství vzduchu.

Sanační systém STYREXON se skládá z několika kroků. Aplikace svépomoci je zvládnutelná.

1.krok je penetrace oklepaného zdiva penetrací Penestyr

2.krok je přilepení tepelně izolačních sanačních desek styrcon vysoceprodyšným a paropropustným lepidlem Lepstyr +

3.krok je zakotvení sanačních desek styrcon pomocí hmoždinek (doporučujeme objednat výtažnou zkoušku na určení typu a délky hmoždinky = zkoušku zajišťujeme zdarma)

4.krok je zastěrkování tepelně izolačních sanačních desek styrcon, tj vytvoření armovací vrstvy pomocé lepícího a stěrkovacího tmele Lepstry+

5.krok je aplikace penetrace pod fasádní silikátovou omítku, penetrace Novalith putzgrunt

6.krok je aplikace vysoceprodyšné fasádní silikátové omítky Novalith

 • hrubá 1,5-2,0mm zrnitost
 • jemná 1,0mm zrnitost
 • hladká štuková (kombinace 1,0 + 0,0mm)
 • všechny varianty mohou být probarvené.

7.krok je dodatečná ochrana soklové části před odstřikující vodou pomocí prodyšné silikátové transparentní lazury – neviditelný „mikro“ nátěr.

Budete-li chtít voce informaci nebo spočítat kalkulaci, napiště nám.